Het bestaansrecht van marketing

mond-tot-mondreclame marketing reclame duurzaam mond-tot-mond Wageningen Ede marketingbureau

Marketing heeft een slechte naam. Als je ziet hoe dit prachtige vak wordt misbruikt, dan is dat geen wonder. Gebakken lucht verkopen, mensen iets aansmeren. Want ja, de fabrikant moet van zijn massaproductie af. Maar de hedendaagse samenleving heeft zijn buik (en vuilnisbelten!) vol van spullen. Het is tijd voor een frisse wind.

Het is tijd… voor marketing met èchte meerwaarde!

Nog veel te vaak wordt de oude definitie van marketing gebruikt. Namelijk: “Marketing of vermarkten is alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten of diensten te bevorderen.” 
Maar deze definitie kan in de prullenbak. Het voldoet niet aan de eisen van de veranderende maatschappij. Wij pleiten voor een nieuwe definitie van marketing, namelijk:

Marketing is het proces van het creëren en leveren van waarde.

Dit sluit haarfijn aan bij onze slogan “Marketing met meerwaarde”. Voor ons is meerwaarde breder dan alleen een behoeftebevrediging. Het gaat om meerwaarde leveren aan de maatschappij. De realiteit is helaas anders, marketing voegt vaak geen waarde toe of erger nog: ze doen het tegenovergestelde! Zij zorgen er juist voor dat de maatschappij slechter af is.

Als de maatschappij slechter af is mét marketing en beter zonder marketing, dan kan de huidige marketing niet lang meer blijven bestaan.

Mensen gaan daar vroeg of laat achter komen. Wij willen het tegenovergestelde: marketing die zóveel meerwaarde levert dat de maatschappij mooier en beter wordt. Zo verdient de marketing een nieuw bestaansrecht. Het enige mogelijke bestaansrecht. Marketingbureaus die hier niet in mee gaan, bestaan over een paar decennia niet meer. 

mond-tot-mondreclame marketing reclame duurzaam mond-tot-mond Wageningen Ede marketingbureau