Mond-tot-mond marketing: de nauwelijks aangeboorde marketingstrategie met de grootste potentie

mond-tot-mondreclame marketing reclame duurzaam mond-tot-mond Wageningen Ede marketingbureau

Mond-tot-mond marketing is nog een ondergeschoven kindje, maar het verdient zoveel meer aandacht. Als je kijkt naar de cijfers hoort het zelfs de belangrijkste vorm van marketing te zijn. Maar als het zo effectief is, waarom doen we er dan nog zo weinig mee? 

Een onderzoek van Jantsch (2012), toonde aan dat voor 63 procent van de bedrijven geldt dat zij het leeuwendeel van hun klanten via mond-tot-mondreclame binnen krijgen. Mond-tot-mondreclame levert hen dus de meeste klanten op. Het is dan ook opmerkelijk dat maar liefst 80 procent van deze groep geen systeem heeft om dit goed te benutten. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat men weet hoe krachtig mond-tot-mondreclame is, maar toch zo weinig doet om daar voordeel uit te halen? Volgens Jantsch komt dat voornamelijk door angst, onwetendheid, er niet aan denken en niet weten hoe. 

De marketingwereld slaapt
En wat doet de marketingwereld? Wij verspillen onze tijd aan dure advertentiecampagnes, terwijl we de meest effectieve vorm van reclame laten liggen. In plaats daarvan zouden we onze klanten moeten helpen om te putten uit hun belangrijkste marketingbron: mond-tot-mondreclame. 

mond-tot-mondreclame marketing reclame duurzaam mond-tot-mond Wageningen Ede marketingbureau

Tien keer effectiever
Maar is mond-tot-mondreclame eigenlijk wel net zo effectief als de traditionele reclame? 
Volgens marketingexpert en professor van Wharton School Jonah Berger (2013) is mond-tot-mondreclame tien keer effectiever dan een traditionele advertentie. Waarom? Het draait om vertrouwen. Mensen hebben geen vertrouwen in advertenties, maar wel in hun vrienden.

Vertrouwen is de sleutel
Nielsen (2015) heeft een wereldwijde studie gedaan naar het vertrouwen dat mensen hebben in verschillende reclame uitingen. De resultaten vind je in de onderstaande grafiek:

Vertrouwen in verschillende reclame uitingen (%)

Bron: Nielsen Global Trust in Advertising Survey 2015

Dit onderzoek is kraakhelder: Veel wat een bedrijf zelf aan informatie zendt, heeft een lage betrouwbaarheid in de ogen van de consument. Het meest effectieve middel is nog de eigen website. De andere middelen van de top 4 worden allemaal bepaald door anderen: redactionele content van journalisten, opinies van consumenten online en aanbevelingen van mensen die je kent. Met deze laatste als veruit de effectiefste. 

Mond-tot-mondreclame heeft enorm veel potentie voor jouw bedrijf!

De uitdaging
Natuurlijk is het voor marketeers makkelijker om grip te krijgen op de eigen communicatie uitingen, want die zend je zelf. Maar moet je altijd de makkelijkste weg kiezen? Ook al is het lastig om grip te krijgen op de top 4 meest effectieve middelen, toch gaat Briljant deze uitdaging aan. We zetten dus vol in op mond-tot-mond marketing, omdat we daar onze klanten de grootste dienst mee bewijzen. Onze toekomstvisie daarbij is: als de ondernemers van Nederland straks aan mond-tot-mondreclame en marketing denken, dan willen we dat ze automatisch aan Briljant Marketing denken. 

 

(Links naar) literatuur

Berger, J. (2013). Contagious: How to build word of mouth in a digital age.  London: Simon & Schuster Ltd. 

Jantsch, J. (2012). The Referral Engine: Teaching Your Business to Market Itself. London: Penguin Books Ltd.

Nielsen (2012)